Over de GDPR en de dagbladhandelaar (uit Perstablo Magazine)

Dit artikel verscheen in Perstablo Magazine nr. 01 - mei-juni 2018, in mijn vaste rubriek 'DIGITAL CORNER'. 

Klik hier om het originele artikel te lezen.


Inmiddels heb je waarschijnlijk al gehoord van de "General Data Protection Regulation (GDPR)”. In het Nederlands vertaalt men dit als “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”. De laatste maanden zijn er al heel wat artikels verschenen over deze nieuwe Europese privacywet. Echter wat kunnen nu de gevolgen zijn voor jou als dagbladhandelaar?

Dit artikel wordt ter informatie aangeboden, maar het is geen juridisch advies. Ik bekijk de GDPR vooral vanuit mijn standpunt als ondernemer en als digitale marketeer. Dus ik raad je aan om met een juridisch adviseur te praten om te weten te komen wat jij met jouw krantenwinkel moet doen om te voldoen aan de GDPR in jouw specifieke situatie.

Wat is GDPR?

De GDPR is een privacywetgeving van de Europese Unie die bedrijven over de hele wereld zal treffen wanneer deze op 25 mei 2018 van kracht wordt. Deze nieuwe regelgeving vervangt de Data Protection Directive 95/46/EC uit 1995.

De wet regelt hoe elke organisatie, elk bedrijf, elke overheid die onder de verordening valt, de persoonlijke gegevens van mensen in de EU moet behandelen en mag gebruiken. Persoonlijke gegevens zijn data die op zichzelf of in combinatie met andere data gebruikt kunnen worden om een persoon te identificeren. Als je persoonsgegevens van EU-burgers verzamelt, wijzigt, verzendt, verwijdert of op één of andere manier gebruikt of opslaat, zal je moeten voldoen aan de GDPR.

Het belang van toestemming te hebben

Je dient te beschikken over een wettelijke basis - zoals toestemming - om de persoonsgegevens van een EU-burger te verwerken. Deze toestemming moet specifiek en verifieerbaar zijn.

Voor verifieerbare toestemming is een schriftelijke registratie vereist van wanneer en hoe iemand ermee heeft ingestemd om hun persoonsgegevens door jou te laten verwerken. Die toestemming moet ook ondubbelzinnig zijn en duidelijke bevestigende maatregelen bevatten. Dit betekent duidelijke taal en geen vooraf aangevinkte toestemmingsvakjes.

Individuele rechten

De GDPR schetst ook de rechten van personen rond hun persoonlijke gegevens. EU-burgers hebben het recht om details op te vragen over de manier waarop je hun persoonlijke gegevens gebruikt en kunnen je vragen om bepaalde zaken met die gegevens te doen. Je moet in staat zijn om snel aan de verzoeken van die mensen te voldoen. Mensen hebben bijvoorbeeld het recht om te vragen dat hun persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, aan hen worden verstrekt, voor bepaald gebruik worden verboden of volledig worden verwijderd.

Je moet ook iemand kunnen vertellen hoe zijn/haar persoonlijke gegevens worden gebruikt. Als ze daarom vragen, ben je verplicht om de persoonlijke gegevens die je over hen hebt te delen of een manier te bieden waarop ze toegang hebben tot deze data.

Wat betekent de GDPR nu voor de dagbladhandelaar?

Ik sprak hierover met Nick Koopmans (Pixelvision) die hierover een klein onderzoek heeft gedaan en graag zijn inzichten met ons wou delen:

  • De meeste handelaars werken enkel in hun gemeente/dorpje en kennen hun klanten van ziens of bij naam. Zelden doen ze zelf bedeling. Ze hebben geen gegevens over inwoners. Sommigen zijn wel postpunten. Dit betekent dat ze van de post (of andere koerierbedrijven) brieven / aangetekende schrijvens / pakketjes binnenkrijgen. Ze krijgen dan ook persoonsgegevens binnen nl. naam, adres, leverancier pakketje (bijvoorbeeld Zalando of Bol.com). In feite zijn ze dan verwerker in functie van de koerierbedrijven. De manier waarop ze de data van deze mensen bijhouden is van belang. Je kan met deze info al heel snel gaan profileren. 
  • Een aantal dagbladhandels combineert andere activiteiten, waardoor er wel wat mensen in dienst zijn. Dan kan je vragen gaan beginnen stellen over binnenkomende CV’s (hoe wordt hier mee omgegaan?), informatie die naar het loonsecretariaat wordt gestuurd enzovoort.
  • Nick stelde zich de vraag welke data deze dagbladhandels soms met hun leveranciers delen. De mensen van de Nationale Loterij bijvoorbeeld verzamelen graag zo veel mogelijk info over hun spelers. De vraag is hoe de dagbladhandelaar hiermee in de toekomst om zal gaan. 
  • Het verhaal wordt volgens hem wel anders bij diegene die zogenaamde klantenkaartjes hebben (zeker elektronische). Er moet een gegronde reden zijn om die informatie te verzamelen. Direct marketing kan, maar bij controle zal men zeker een opmerking maken over dataminimalisatie. Ze zullen met andere woorden in vraag stellen of je die persoonsgegevens echt nodig hebt voor om je producten te verkopen.
  • Heb je als dagbladhandelaar een lijst om mensen te waarschuwen als er een bepaald blad of product binnen is? Hier moet natuurlijk de ook nodige toestemming voor gevraagd worden.
  • De meeste dagbladhandelaars hebben weinig werk voor GDPR volgens Nick. Zolang ze geen andere activiteiten doen rond systematische verzameling van gegevens uiteraard.
  • Een heel ander verhaal is het voor degenen die dagbladen op naam versturen (kranten, magazines, etc), vanwege de gegevens van hun klanten. Daarnaast is het interessepunt van hun magazine (bijvoorbeeld sportwagens, fitnessmagazine,…) vaak een aanleiding tot profilering... Dan is het heel aanlokkelijk om gegevenslijsten door te verkopen. 


Praktische tip: verwerkingsregister

Leg een verwerkingsregister aan. Hiervoor kan je gebruik maken van een Excel-template die je op de website van Belgische Privacycommissie vindt (zie www.joeri.link/gdpr-excel).

Dit is gratis maar Excel heeft uiteraard zijn beperkingen. Je gaat hierin niet alles kunnen opslaan.

Mijn advies is om het jezelf gemakkelijker te maken en in te tekenen op de nieuwe online tool van Pixelvision (surf naar www.joeri.link/gdpr-tool). Deze laat je niet alleen toe alle GDPR gerelateerde documenten te bewaren en te beheren op 1 plaats (zoals bv. leverancierscontracten, cv’s,…), maar zorgt er ook voor dat je up-to-date blijft over de laatste GDPR ontwikkelingen.

In de volgende uitgave ga ik het hebben over het zakelijk gebruik van Facebook voor krantenwinkels. Welke mogelijkheden biedt Facebook Business en hoe kan je daar als dagbladhandelaar meer aan de slag? Ook hier gaan we rekening moeten houden met de GDPR.


Joeri Billast 

Personal coach voor E-Succes

0474-623826

joeri@efficado.eu

www.efficado.eu

Spread the Word